Data archiving: tips voor het behouden en beheren van data

Het archiveren van data stelt bedrijven in staat om waardevolle informatie op lange termijn te behouden, voorschriften te volgen en de prestaties van de operationele systemen te verbeteren. Hieronder geven we enkele tips voor het effectief behouden en beheren van gegevens via data archiving.

Wat is data archiving?

Data archiving is het proces van het verplaatsen van gegevens van operationele systemen naar een aparte opslagomgeving voor langdurige bewaring. Het omvat het selecteren, comprimeren en opslaan van historische gegevens op een manier die gemakkelijke toegang en behoud van gegevensintegriteit waarborgt. Data archiving wordt vaak toegepast op gegevens die niet vaak worden geraadpleegd, maar nog steeds waardevol zijn voor zakelijke analyse, wettelijke naleving of historische referentie.

Tips voor data archiving:

1. Definieer archiveringscriteria: Identificeer welke gegevens moeten worden gearchiveerd op basis van bedrijfs- en regelgevende vereisten. Overweeg factoren zoals de ouderdom van de gegevens, de frequentie van toegang en het behoud van historische trends.

2. Comprimeer en optimaliseer gegevens: Voordat gegevens worden gearchiveerd, is het raadzaam om ze te comprimeren om opslagruimte te besparen. Gebruik efficiënte compressietechnieken zonder verlies van gegevensintegriteit. Daarnaast kunnen gegevens worden geoptimaliseerd door het verwijderen van duplicaten, ongebruikte velden of andere redundante informatie.

3. Implementeer een gestructureerde opslagarchitectuur: Creëer een duidelijke en gestructureerde opslagarchitectuur voor gearchiveerde gegevens. Organiseer gegevens op een logische en doorzoekbare manier, bijvoorbeeld op basis van datum, categorie of relevantie. Dit vergemakkelijkt snelle toegang en doorzoekbaarheid wanneer dat nodig is.

4. Bewaar gegevensintegriteit en authenticiteit: Zorg ervoor dat gearchiveerde gegevens onveranderd en authentiek blijven gedurende de bewaarperiode. Implementeer gegevensbeveiligingsmechanismen, zoals hash-controles en digitale handtekeningen, om de integriteit en authenticiteit van de gearchiveerde gegevens te waarborgen.

5. Definieer toegangscontroles en autorisatie: Beperk de toegang tot gearchiveerde gegevens tot geautoriseerde gebruikers. Implementeer strikte toegangscontroles en autorisatieniveaus om ongeoorloofde toegang of manipulatie te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij het archiveren van gevoelige of vertrouwelijke gegevens.

6. Documenteer en volg bewaartermijnen: Houd je aan de relevante regelgevende vereisten en interne beleidslijnen met betrekking tot de bewaartermijnen van gearchiveerde gegevens. Documenteer en volg deze termijnen om naleving te waarborgen en juridische risico’s te minimaliseren.

7. Regelmatige controle en onderhoud: Voer regelmatig controles en onderhoud uit van het archiveringssysteem om ervoor te zorgen dat gegevens toegankelijk, leesbaar en veilig blijven. Controleer op corruptie, voer back-ups uit en zorg ervoor dat de archiveringsinfrastructuur up-to-date is.

Data archiving is een essentieel proces voor bedrijven om gegevens te behouden, voorschriften te volgen en operationele systemen te optimaliseren. Door best practices voor data archiving toe te passen, zoals het definiëren van criteria, compressie van gegevens en implementatie van een gestructureerde opslagarchitectuur, kunnen bedrijven kostbare opslagruimte besparen, de toegankelijkheid van gegevens verbeteren en gegevensintegriteit waarborgen. Met een goed geïmplementeerd en onderhouden archiveringssysteem kunnen bedrijven waardevolle inzichten putten uit historische gegevens en tegelijkertijd voldoen aan wettelijke en zakelijke vereisten.

Advies voor jouw data storage uitdaging?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen