Try and Buy (TAB) programma

Een Try and Buy (TAB) geeft (nieuwe) gebruikers de kans een product binnen de eigen automatisering tot 45 dagen grondig te testen. Hiermee kan de eindgebruiker zich verzekeren dat het product voldoet aan alle wensen en eisen alvorens tot definitieve aanschaf over te gaan.

Om er voor te zorgen dat de klant het juiste product test is het van groot belang dat de automatiserings-omgeving en de  gewenste resultaten zo goed mogelijk in kaart worden gebracht zodat er een passend TAB product wordt aangeboden.

De volgende fabrikanten bieden een Try en Buy mogelijkheid aan:

 • Synology
 • Qnap
 • Qsan

Try and Buy voorwaarden en condities:

 • TAB is beschikbaar voor Nederlandse en Belgische (nieuwe) klanten van Real Solutions Haarlem BV (RSH) na acceptatie van de fabrikant als RSH.
 • RSH behoudt zich het recht TAB aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • Alleen geldig op speciaal geselecteerde TAB producten en accessoires.
 • Indien er besteld kan worden op rekening zal er een uitgestelde betaling tot en met 46 dagen na het versturen TAB order worden gehanteerd.
 • Een TAB product mag geretourneerd worden binnen 45 dagen na de TAB orderdatum.
 • Uiterlijk op de 40ste dag dient de klant aan te geven of er gebruik wordt gemaakt van de TAB retour procedure.
 • TAB klant is zelf verantwoordelijk voor de retourzending tot het moment van afleveren bij RSH.
 • Enkel een TAB product welke wordt geretourneerd in de originele verpakking in een nette staat of in een staat zoals men redelijkerwijs mag verwachten na het testen, zullen in zijn geheel worden gecrediteerd. Defecten en beschadigingen aan het product door onjuist gebruik, transport of ondeugdelijke verpakking vallen niet onder TAB retour mogelijkheid en zullen derhalve deels of in zijn geheel in rekening worden gebracht.
 • TAB orders worden na 45 dagen automatisch omgezet in standaard orders vallende onder de algemene voorwaarden van Real Solutions Haarlem BV inclusief een betalingsplicht op of voor de 46’ste dag na de TAB orderdatum.
 • Indien er gekozen wordt om het TAB product te houden en het betreft geen nieuw exemplaar bestaat de mogelijkheid een korting te verkrijgen.
 • Alle originele garantietermijnen en eventuele afgesloten extra services gaan in vanaf het moment dat de TAB order is geplaatst tenzij anders overeengekomen. Ook indien het een eerder gebruikt testexemplaar betreft.
 • TAB orders kunnen niet gecombineerd worden met kortingsacties, projectaanvragen of andere aanbiedingen.
 • De fabrikant en RSH  behouden zich het recht deze TAB condities tussentijds zonder aankondiging te wijzigen of het TAB programma in zijn geheel te annuleren.
 • Indien een TAB klant niet kredietwaardig blijkt, dient de TAB order vooraf te worden betaald. Indien de TAB order weer retour komt volgens bovenstaande voorwaarden zal deze worden gecrediteerd.
 • Harddisks, SSD’s en alle andere accessoires van derden vallen niet onder de TAB mogelijkheden en zullen derhalve moeten worden aangeschaft.
 • Een TAB klant tekent een overeenkomst met RSH en verklaart akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en condities.

Try and Buy (TAB) aanvragen

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.